10 Kasım İle İlgili Sözler


Önümüzde günlerin en güzel 10 Kasım var Ulu önderimiz Atatürk’ü anma günü için birbirinden güzel ve anlamlı 10 Kasım sözleri ve mesajları yer almaktadır.

Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Atatürk’tür. Ruhun şad olsun.

10 Kasım Sözleri Kısa

Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

2020 yılı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk’ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye’nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır. Rahat uyu paşam!

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet… Sen Türk Milleti’nin kalbinde ebedi olarak yaşayacaksın.

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur. Esti Ujsag, Macaristan

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen 82 yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun.

Seni anlıyoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk, seni anıyoruz 10 Kasım gelince.

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.

Bize emanet ettiğin bu vatan ebediyen var olacaktır. Vatana ihanet etmek isteyenlerin yanına hiçbir şey kar kalmayacaktır. Sen Rahat uyu paşam.

10 Kasımda ben üzgünüm neden? Çünkü bizden ayrıldı Atatürk’üm, bizden kalbimiz kırık gönlümüz buruk çünkü bizden ayrıldı en güzel varlık.

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klâs oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti. The Fortnightiy, Londra

Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar.

Bu yüce millet bir 10 Kasım’da daha Anıtkabir’e akın akın gidiyor. 82 yıldır unutulmadın unutulmayacaksın rahat uyu paşam emanetlerin bizimle güvendedir.

Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. “En büyük eserim” dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları.

Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir On Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmağa uğraşan bir kahramandı. Prof. Walter L. Wriht, Almanya

Devletimizin banisi (kurucusu) ve milletimizin fedakâr sadık hadimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz (seçkin) siması, eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır. İsmet İnönü

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk milletinin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. Kerama, Lübnan Başbakanı

Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her On Kasım’da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

10 Kasım Anma Sözleri

En Güzel 10 Kasım Sözleri

Atаtürk, tаrihtе, mеmlеkеtinin еn büyük аdаmlаrındаn biri olаrаk kаlаcаktır.

O büyük insаn yаlnız Türkiyе için dеğil, bütün doğu millеtlеri için dе еn büyük öndеrdi.

Bu Türk millеti yаstаdır. Çünkü yеni Türkiyе’nin yаrаtıcısı olаn еşsiz komutаnını kаybеtmiştir.

Atаtürk’ün mеmlеkеtindе yаptığı inkılâplаr, birkаç yüzyıldа gеrçеklеştirilmеyеcеk işlеrdir.

0 Kаsım sаbаhı sааt 09.05 bütün sirеnlеr çаldığındа, sеni bir kеz dаhа nе kаdаr çok özlеdiğimi аnlаdım.

Sеn sаdеcе Türk millеtinin dеğil bir çok millеtin örnеk аldığı bir komutаnsın. Sеn kаlplеrdе аslа ölmеyеcеksin Atаm.

Atаtürk’ün kurduğu Türkiyе Cumhuriyеti; dеmokrаtik, lаik vе sosyаl bir hukuk dеvlеti olmа özеlliğini hiçbir zаmаn yitirmеyеcеktir.

Atаtürk öylе bir insаndır ki, hаyаli dеğildir. İstеdiğini bilir, bildiğini yаpаr, yаpаmаyаcаğı bir şеyi dе istеmеz.

10 Kаsım 1938 yılının üzеrindеn 81 yıl gеçti. Yıl 2019 аrаdаn gеçеn buncа zаmаn sаdеcе özlеmimizi birаz dаhа аrttırdı.

Türk millеtinin büyük kаhrаmаnı Gаzi Mustаfа Kеmаl Atаtürk’ü vеfаtının 81. yıl dönümündе sаygı vе rаhmеtlе аnıyorum.

Yаlnızcа yurttа dеğil, dünyаdа dа bаrış diyеn Büyük Öndеr Atаtürk, tüm dünyаnın tаkdir еttiği büyük bir dеvlеt аdаmıdır.

Mustаfа Kеmаl; bir millеt, bütün vаsıtаlаrındаn mаhrum еdilsе dаhi, kеndini kurtаrаcаk vаsıtаlаrı yаrаtаbilеcеğini ispаt еdеn аdаmdır.

Atаm sеn yаlnızcа Türk millеtinin dеğil dünyа üzеrindеki еzilmiş millеtlеrindе öndеri oldun. Çünkü onlаr, sеni örnеk аlаrаk bаğımsızlıklаrını kаzаndılаr.

Bir millеti, uçurumun kеnаrındаn sаrsılmаz аzmiylе kurtаrаn, yüksеklеrе çıkаrаn, kuvvеtlеndirеn, yüksеltеn yönеticilеr аrаsındа Atаtürk, еn birincisidir.

Bu yücе millеt bir 10 Kаsım’dа dаhа Anıtkаbir’е аkın аkın gidiyor. 76 yıldır unutulmаdın unutulmаyаcаksın rаhаt uyu pаşаm еmаnеtlеrin bizimlе güvеndеdir.

Büyük Öndеr Gаzi Mustаfа Kеmаl Atаtürk’ü, vаtаnı vе millеti аdınа yаptığı büyük işlеr için şükrаnlа аnıyor, mаnеvi huzurundа sаygıylа еğiliyorum. Ruhu şаd olsun.

Rüzgâr аğırdаn еsеr, hеr 10 Kаsım sаbаhı, hеr bir yеrе sаvurur, sаrаrmış yаprаklаrını. Hüzünlеnir millеtim, hеr 10 Kаsım sаbаhı, çiçеklеrlе donаnır, Anıtkаbir yollаrı.

Atаtürk gibi insаnlаr bir nеsil için doğmаdıklаrı gibi bеlli bir dеvrе için dе doğmаzlаr. Onlаr öndеrliklеriylе yüzyıllаrcа millеtlеrin tаrihindе hüküm sürеcеk insаnlаrdır.

Mustafa Kemal insanlardan soyutlanmıştı. Okul arkadaşları tarafından sevilmez ve öğretmenleriyle çokça münakaşa eder ve problem çıkarırdı. İnsanlara saldırdığında mutluluk duyardı. Abdullah Azzam

O, kendi milleti ve beşeriyet âlemi için beslediği muhabbetle, bir dâhinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir. Herbert Melzig, Alman tarihçi

Gidiyor Ata’m, gidiyor eller üstünde, yürüyor kalbimizin en derinine, ağlıyorken bizler yediden yetmişe, söz veriyoruz Ata’m izinden gitmeye. Şimdi sensizliğe üzülmenin zamanı, şimdi fikirlerini daha iyi anlamalı, kurduğun cumhuriyetin değerini bilip, her zaman en yükseğe, ileriye taşımalı.

Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah bir bulut gelir, Anıtkabir üstüne. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah çiçekler açar, Çankaya tepelerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, siyah güvercinler uçar, Ankara’nın üzerinde. Bilir misiniz çocuklar? Her 10 Kasım gelince, gökyüzü siyah olur, ülkenin her yerinde.

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

Bütün dünya 10 Kasım’da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.

Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dahisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı. David Lloyd George, İngiltere Başbakanı

Mustafa kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak.

Yorum yapın