Farabi Sözleri


Türkistan’ın Farab şehrinde hayata gözlerini açan Farabi 870-950 yılları arasında yaşamıştır. Araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

En Anlamlı Farabi Sözleri

Erdemlerin en büyüğü bilimdir.

Yalancı bilge, kalp akçe gibidir.

Uzun konuşanı kısa dinlemek gerekir.

Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun.

Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir.

Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.

Hiçbir şey kendiliğinden yok olmaz, böyle olsaydı var olmazdı.

İyi bir insan öldüğünde ona ağlamayın. Asıl onu kaybeden topluma ağlayın.

Hiçbir şey kendi kendinin nedeni olamaz, çünkü nedenin kendisi oluşandan öncedir.

Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse yanlış da bilinir. Önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz.

Evvela doğruyu bilmek gerektir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir ama evvela yanlış bilinirse doğru bilinmez.

Lafı uzatanlara ne yapmak lazım diye Farabi’ye sormuşlar. Uzun konuşanı kısa dinlemek gerekir demiş.

İnsan bazen bir tesadüfle güzel işler yapar. Bazen de bu güzel işleri isteyerek değil, herhangi bir baskı altında yapmış olur. Böylece yapılan işler mutluluk getirmez.

Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür.

Farabi Kimdir?

Farabi Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuş, 870-950 yılları arasında yaşamış ünlü Türk düşünürü ve bilimadamıdır. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) olarak hitap edilen Aristo ile kıyaslanmakta ve ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılmaktadır. Farabi’nin bilim, felsefe alanında düşüncelerinin gelişmesine katkı sağlayacak Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınmaktadır.

Yorum yapın