Fuzuli Sözleri


Söylediği aşk sözleri ile insanı derinden etkileyen Fuzuli’nin birbirinden anlamlı ve etkileyici sözlerini tek sayfa altında topladık. Şimdi sizlerde Fuzuli hakkında kısa bilgileri bu sayfada bulabileceksiniz. Ayrıca ünlü sözleri başlıklı kategorimizi inceleyerek daha fazla ünlü isimlerin güzel sözlerini bulabilirsiniz.

En Etkileyici 5 Fuzuli Sözü;

1 – Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da hamurunda varsa eşeklik baki kalır.

2 – Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan murâdım şemi yanmaz mı?

3 – Aşk kalpten dost sırttan vurur. Kalbin iyileşir ama sırtın hep kambur kalır.

4 – Dünyada her ne var ise kaynağı aşktır ilim ise koca bir dedikodu.

5 – Söylesem tesiri yok sussam gönül râzı değil.

Fuzuli Aşk Sözleri

Göğsümü yar da gönlümün aşkla nasıl çırpındığını gör; pencere aç da her solukta havadan dalgalanan denize bak.

Ateşli ahı dağı eritmekten aciz kalmış dağ eri Ferhat’ın. Ne yapsın miskin işte o kadar imiş onun da aşkı.

Ayrılık günü yüzüme perde çek ey kanlı gözyaşı! Ki gözüm o ay yüzlüden başka bir şey görmesin.

Aşk ayıbı zamandır aşk canın belasıdır aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad…

Bana ne gönül ateşinden başka kimse yanar ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar.

Dünyada her kim ki canını cananı için severse aslında yine cananını sevmiş olur.

Tanrım aşk belasıyla beni tanıştır bir an bile aşk belasından uzak tutma beni.

Selâm verdim; rüşvet deyüldür diye selâmım almadılar.

Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.

Varlık gam tuzağıdır hür olmak yokluktadır.

Aşktır ki vesairedir. Kapına geldik aşkı öğret bize ve aşkını ver yüreklerimize.

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.

Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan murâdım şemi yanmaz mı?

Aynı şekilde cananını yani sevgilisini kendi canı için seven kişi yine kendi varlığını sevmiş olur.

Allah’ım! Yani aşk derdine tutsak etme hiç kimseyi ve ayrılık yarasıyla baş başa bırakma tanrım!

Başımın dönmesi misk kokulu kâküllerinden düşkünlüğüm ise dağınık saçlarını hatırlamaktan.

Aşksız güzellik bayağıdır; güzellikse aşk pazarında mezad.

Fuzuli Aşk Sözleri

En Güzel Fuzuli Sözleri

Güzellik olmasa aşk ortaya çıkmaz aşk olmasa güzellik yüz göstermez.

Deliye hazine değil virane gerektir.

Beklemek yaşamanın en acı veren en korkunç halidir.

Topraktan olanı toprağa vermek gerek.

Aşıklar zelil ve bayağı olur safa ve saygınlık sevilene yaraşır.

Cana tamah etme can elbet geçicidir.

Ebedi sevgi ezelde takdir edildiyse bu kader kaza ile önlenebilir mi?

Dünyaya ümit tutmak olmaz asla ölümü unutmak olmaz.

Mende Mecnun’dan füzun aşıklık istidadı var aşık-ı sadık menem Mecnun’un ancak adı var.

Ne yanar kimse bana âteşî dilden özge ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı.

Canını cananına vermektir kemali aşıkın. Vermeyen can itiraf etmek gerek noksanın.

Yar için ağyare minnet ettiğim aybeyleme bağban bir gül için bin hare hizmetkâr olur.

Nefes hesabıyla sona erince ömür ya bir kurtuluş ve muştu ya bir başlangıç ve korkudur.

Kimseye verme ağlayıp inlemeyi benden gayrı; kimse perişan olmasın aman!

Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.

Öyle kötü haldeyim ki halimi görenler mutlu olur zamanın çarkından kimin neşesiz bir gönlü varsa.

Hasretle baktıkça sana kanlı yaşlar dökülür gözlerimden. Kirpik oklarını gördükçe delinir bağrım ta derinden.

Fuzuli Sözleri ve Anlamları

Ey gönlüm! Ver canını sevgilin bir süzgün bakışına bunun içindir çünkü seni bunca zaman canla başla beslediğim…

Yanağını görünce dün senin ey sevgili fuzuli can verdi hemen canım var deyip dururdu meğer bir emanetçiymiş.

Aşk derdinin yağmasından gönlümü ve canımı kurtarmaya çalışmam asla; amacım çapkın gözünün dikkatini çekebilmek içindir.

Senin ayrılığında hayatı sona erdirme özelliği gizlidir ayrılığın ölüm demektir. Senden ayrı düşüp de hala yaşayanlara hayranım.

Vuslat olunca ayrılıktan korkmak gerek. Vuslat! Ah! Ne efsunkâr bir kelime ne kutlu bir an! Zaman! Ah zaman! Hem dost hem düşman…

Cihanda eski usuldür fayda arayan zararı da istemiş olur sevgili isteyen eziyete hazırlanmalı; define arayan yılanı göze almalıdır.

Onsuzluk yurduna varayım diyorsan eğer varlığını yok eyle tıpkı dünya gibi! Her gün dünyayı süsleyen güneş misali çek eteğini gördüklerinden.

Gönül kuşum dağınık saçların arasında yuva kurdu ey sevgili! Artı nerde olursam olayım veya iki elim kanda da olsa gönlüm senin yanındadır.

Aşk derdiyle başım pek hoş benim ey tabip bırak bana ilaç vermeyi.  Bana derman vermeye ki senin dermanın beni helak edecek zehrin ta kendisidir.

Ey âşıklarını dert edinmeyen sevgili! Senin bu umursamaz tavrın halimi perişan eyledi. Bir gün olsun ne haldesin? Diye sormuyorsun ya asıl dert bu.

Varlık Allah’a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte o’ndan ibaret imiş. Zannım hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.

Fuzuli Beyitleri

Ger derse ki Fuzûlî güzellerde vefâ var
İnanma ki şâ’ir sözü elbet yalandır

Fuzuli güzellerde vefa var derse sakın aldanmayın, şairin söylediği söz elbet yalandır.

Esîr-i derd-i aşk u mest-i câm-ı hüsn çok ammâ
Biziz meşhur olan Leyla sana Mecnûn bana derler

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma dermân kim helâkım zehri dermânındadır

Aşk derdiyle iyiyim tabib, bana ilaç verme; asıl beni öldürecek olan zehir, senin derman olsun diye vereceğin o ilaçtır.

Dost bî-pervâ felek bî-rahm ü devran bî-sükûn
Dert çok hem-dert yok düşman kavî tâli’ zebûn

Dost pervasız, felek acımasız ve zaman kararsız; dert çok, dert ortağı yok, düşman güçlü, şans zayıf.

Aşk derdinin esiri ve güzellik kadehinin sarhoşu çoktur ama asıl meşhur olan biziz, sana Leyla, bana Mecnun derler.

Beni cândan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı

Sevgilim beni candan usandırdı, kendisi cefadan usanmaz mı? Ahımdan âlem yandı muradımın mumu hâlâ yanmayacak mı? Arzuma kavuşmayacak mıyım?

Kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,
Niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?

Sevgili, bütün hastaların derdine ilaç oluyor ama bana ilaç vermiyor. Yoksa beni hasta sanmıyor mu?

Çıkarmak itseler tenden çeküb peykânın ol servün
Çıkan olsun dil-i mecrûh peykân olmasın yâ Rab

O selvi boylu güzelin gönlüme attığı okun ucunu vücudumdan çekip çıkarmak isteseler, dilerim ki yaralı gönlüm çıksın ama o okun ucu çıkmasın ya Rab.

Yorum yapın