Gazeteciler Günü Mesajları


Kadınlar günü, engelliler günü derken gazetecilerimizi unutmayalım. Doğru, güvenilir haber yapan her gazetecinin günü kutlu olsun.

En Güzel Gazeteciler Günü Mesajları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü Kutluyoruz

Tüm basın emekçilerinin “Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyoruz.

Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur. – Napoleon

Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. – Wendel Phillips

Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz. – M. Kemal Atatürk

Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz. – Abd Anayasası.

İyi bir başyazıda insanlara kendi düşüncelerinizi değil, onların düşüncelerini verebilirsiniz.

Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen; bir satır haberle birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan değerli basın mensupları ve basın gönüllülerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız.

Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. – M. Kemal Atatürk

Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir. – M. Kemal Atatürk

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen siz değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederim.

Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. – M. Kemal Atatürk

Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir. Bu bağlamda basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.”

Bütün bu fonksiyonlar dikkate alındığında basın mensuplarımızın son derece önemli bir görevi ifa ettikleri açıkça ortaya çıkmaktadır. Görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için basın mensuplarımızın çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik düzenlemelerin kutlandığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün tüm basın mensuplarımıza kutlu olmasını diliyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, başta Niğde’nin basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bütün samimiyetimle kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyoruz.

Basın Özgürlüğü İle İlgili Sözler

Ulu Önder Atatürk’ün basın özgürlüğü için söylediği sözleri sayfamızda derledik. Şimdi incelemeye başlayabilirsiniz.

“Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz” (1923)

“Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.” (1925)

“Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır” (1929)

“Gazeteciler, kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır” (1923)

“Özel maksatla neşriyat yapan bazı gazetelerin, halkın ekseriyeti üzerinde yaptığı tesir, her memlekette olduğu gibi o gazetelerin lehinde değildir” (1924)

“Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır.” (05.02.1924, İzmir’de gazetecilerle)

“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” (1922)

“Cumhuriyet devrinin kendi anlayış ve ahlâkını taşıyan basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan geçmiş devir gazetelerinin ve adamlarının düzeltilmesi mümkün olmayanları ulusun gözünde belirlenirken, öte taraftan Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip yükselmektedir. Büyük ve soylu ulusumuzun yeni çalışma ve uygarlık yaşamını kolaylaştırıp özendirecek işte ancak bu anlayıştaki basın olacaktır.” (1 Kasım 1925, TBMM)

“Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren basına, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu hususta sarf edeceği mesaiyi, millete ifa ile mükellef olduğu hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması yüksek Meclisin kesinlikle isteyeceği hususlardandır” (1 Mart 1922)

“Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. (1924)

Gazeteciler Günü İle İlgili Şiirler

Gazetecinin Yüreği

Evet
Güzel günlerdi
Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız…

Yaşamak adına verdiğimiz kavgada
Haberci kaygılarıyla örüp dünyamızı
Memleketti ağladığımız kendi acılarımızdan öte

Bazen kızarak
Bazen sabırla ve umutla
Koparmadan gülleri
Kimsenin yarasına tuz basmadan
Karşılıksız fedakarlıklarla
Birbirimizi omuzladığımız
Zor  günlerdi

Güzel günlerdi arkadaşım
Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız…


Bir Gazeteci Aranıyor

Hayatını ve yüreğini bu yola adamış nice ölümsüz gazetecilere saygı ve sevgilerimle
Bir hayat sayfası bu
Yorgun çürümüş yalanlardan
Suya yazılmış yazılardan
Üzerindeki yıllanmış tozlardan
Ve gündelik yaz- bozlardan
Üç günlük aşklar
Keyifli mekanlar
Yemek tarifleri
Gece kulüpleri
Ziyafetler
Kıyafetler
Rezaletler
Ve en acısı
Faili meçhul cinayetler
Katil kim
Suçlu kim
Günahkar kim
Yok mu bu izi sürecek bir yürek
Kalemler mi kırıldı
Canlar mı bu kadar ürkek
Ne hayattan
Ne sanattan bir haber
Varsa yoksa bir magazin -bir spor
Aşkta ve sporda sadece skor
Siyaset kapalı kapılar ardında
Ötesini ne sen söyle
Ne de bana sor.
İsyanım bir çığlık gibi duruyor yüreğimde
Ve gittikçe büyüyor
Ekmekler bile küçüldü-insancıklar gibi
Çocuklar uçurumun eşiğinde
Kapkaç yaşıyor
Ve hayat
Bizimle son dansını ediyor
Gel gör ki
İpi kopmuş çivisi çıkmış bu dünyada
Hala herkes bambaşka bir rüyada
Nerede
Bu kırık dökük
Bu rezil bu boynu bükük
Bu umut düğmeleri sökük
Hayatı tamir edecek bir tamirci
Nerede
İnsanlığa
Yaşam sevinci
Verecek bir gazeteci

İşte bütün yürekler sokaklarda
Çığlık çığlığa haykırıyor
İnsanlık adına
Yarınlar adına
Doğmamış çocuklar aşkına
Böyle
Yüzlere
Binlerce
On binlerce gazeteci aranıyor.

Ahmet Selçuk İlhan


Gazeteciler Günü

Dünyanın her yerinden,
Haber getirir bize.
Okur da öğreniriz,
Nerde ne olmuş diye.

Bir bakarsın savaşta,
Her zorlukla yarışır.
Bir ateş ortasında,
Gece gündüz çalışır.

Elinde kalem kağıt,
Nasıl da hızlı yazar.
Bazı gün de sırtında,
Kamera ile gezer.

Görevi toplamaktır,
İyi- kötü haberi.
Tarafsız yorum yapar,
Hiç üzmez kimseleri.

Gazeteci yorulmaz.
Bazı gün hiç uyumaz.
O işini çok sever,
Kimselere darılmaz.


Gazeteciler Marşı

Vatanın en bilinçli, aydın habercisiyiz,
Yurttaşların gözüyüz, kulağıyız, sesiyiz;
İlkeli ve tarafsız, bağımsız kitlesiyiz
Cumhuriyetimizin, sarsılmaz bekçisiyiz.

10 Ocaktır bizlerin, en coşkulu günümüz,
Çünkü bugün tanındı, sosyal özgürlüğümüz.

Halka sorumluluğu, en önlerde tutarız,
Doğru haberciliğe, yürekten can atarız;
Sıcak, soğuk bilmeyiz; her ortamda yaşarız
Afet,savaş demeyiz; her göreve koşarız..

10 Ocaktır bizlerin, en coşkulu günümüz,
Çünkü bugün tanındı, sosyal özgürlüğümüz.

Naim Yalnız


Gazetecilik

Gazetecilik, yürek ister
Objektif olmayı gerektirir
Gazetecilik fedakarlık ister
İnançla, azimle çalışmayı gerektirir.

Gazetecilik, apayrı bir meslektir
Avantaj ve dezavantajları vardır
Hem para hem itibar kazandırır
Bazen her ikisini de bazen de hayatı kaybettirir
Gazetecilik,faydalı kullanılmalıdır
Yoksa toplumsal boyutta derin yaralara yol açar.

Hakan Kul

Yorum yapın