Hz. Muhammed Sözleri


Hemen aşağıda yer alan içeriğimizde Hz. Muhammed (S.a.v) Efendimizin sözleri yani hadisleri özenle ve titizlikle derlenmiştir. Sizlerde Peygamberimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için içeriğimizi sonuna kadar inceleyiniz. Ayrıca Diğer içeriğimiz Hz. Ali Sözlerinide detaylı bir şekilde incelemek isterseniz bağlantıyı tıklayınız.

En Güzel Hz. Muhammed Sözleri

Cennet annelerin ayakları altındadır.

İşçiye ücretini kurumadan veriniz.

Evlat kokusu, cennet kokusudur.

Acı da olsa gerçeği söyleyiniz.

Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.

Hiç unutulmayacak yüz anne yüzüdür.

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.

Düşmanlarınızın en kuvvetlisi içinizdedir.

Gülerek günah işleyen ağlayarak cehenneme girer.

Allah bir kapıyı kaparsa, bin kapıyı açar!

Siz ne halde iseniz başınıza o halde insanlar getirilir.

İşler ehil olmayanlara verildiğinde kıyameti bekleyin.

İnsanlara merhamet etmeyene, Allah merhamet etmez.

Resimli Hz. Muhammed S.a.v Sözleri

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diri gibidir.

İçinde Kuran’dan bir şey bulunmayan kişi harap olmuş ev gibidir.

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz.

Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil yolumdan gelenlerdir.

Her insan hata eder. Hata işleyenlerin hayırlıları Tövbe edenleridir.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.

Allah’a ve ahiret gününe imanı olan hayırlı söz söylesin ya da sussun.

Bir kimseyi seviyorsanız Allah için sevdiğiniz söyleyin ki o da sizi sevsin.

Kiminle KONUŞTUĞUNUZU bilseydiniz NAMAZDAN hiç ayrılmazdınız.

Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur.

Bir gün birisiyle dost olduğunda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutma.

Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan bir kişi, o günahı işlemedikçe ölmez.

Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderir ise Allah’ta onun ihtiyacını giderir.

İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz! Bir birinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.

Hz. Muhammed Hadisleri

Kıskançlıktan sakının. Ateş odunu nasıl yer bitirir ise, kıskançlıkta iyilikleri öyle yer bitirir.

Allah sizin şekillerinize ve mallarınıza bakmaz, kalbinize ve güzel davranışlarınıza bakar.

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (Mü’min) kardeşi için istemedikçe, (gerçek) iman etmiş olmaz.

Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı, yaşam tarzının en güzeli Muhammed (s.a.v.) in yaşam tarzıdır.

Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı yürekli, malını yardımlaşmadan esirgeyen, kendini beğenmiş kimselerdir.

Peygamber Efendimizin Güzel Sözleri

Bilgisizler içinde bir bilgili ölüler içinde bir diridir.

Güler yüzlülük kini giderir.

Rüşvet veren de alan da cehennemdedir.

Mümin bir delikten iki defa sokulmaz.

Ne yaparsan onun karşılığını göreceksin.

İnsanlar babalarından çok zamanlarına benzerler.

En hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.

İlim öğrenmek erkek kadın tüm Müslümanlara farzdır.

Kadere iman Allah’ın birliği (tevhid ç.n.) inancı ile irtibatlıdır.

Övmek ve övülmekten uzak durun. Çünkü o kişiyi manen boğazlamaktır.

Veren el alan elden hayırlıdır. Çünkü veren el infak edici alan el ise isteyici eldir.

Allah’tan faydalı ilim isteyin ve fayda vermeyen ilimden Allah’a sığının. 

Zenginlik servetin çokluğuyla değildir. Gerçek zenginlik ruhun zenginliğidir.

Din kardeşlerine gelen belaya sevinme. Sonra Allah ona afiyet sana bela verir.

İnsanları inandıklarından vazgeçirmek onları bir şeye inandırmaktan daha zordur.

Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır.

İnsanoğlu Allah’a karşı kurban gününde kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır.

Şurası muhakkak ki oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.

İyilik yap ehli olana da olmayana da ehline isabet ederse yerini bulur. etmez ise ehli sen olursun.

Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ıstırap sizden birinin çimdikten duyduğu ıstırap kadardır.

Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber(haşrolunacaktır)dir.

Allah ümmetimin kalplerindeki kötü arzu ve meyilleri söz ve fiil haline çıkarmadıkları müddetçe affeder.

Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehit böyle değil. O mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni eder.

Mümin kardeşinle münakaşa etme onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.

Kur’an-ı Kerîm’i müslüman nesillere öğretmek Kur’an’ın korunması konusunda onlara mes’uliyetlerini hissettirmek ona dil uzatanlara karşı müdafaa görevini yerine getirmek her Müslümanın vazifesidir.

Hz. Muhammed’e Güzel Sözler

Ey Allah’ın elçisi seni bir kerecik görmeye bin can feda olsun, seni övebilmek de Allah’ın bir bağışıdır.

İmâm-ı enbiyâ olsan revâdır Yâ Rasûlallâh, işin erbâb-ı hâcâte atâdır Yâ Rasûlallâh.

Gönül fikr-i hayalinle sabahlar ya Rasulallah, olur şem-i cemalinle sabahlar ya Rasulallah.

Gönül aşkınla zâr-ı müptelâdır yâ Resûlallah, yolunda baş ile cânım fedâdır yâ Resûlallah.

Ey Allah’ın elçisi yüzün ilahi yaratışın delilidir, kaşın ise aşıkların yöneldiği bir kıble.

Senin derdinle yanmak bir saadet ya Rasulallah, şu alemde heman sensin ya rasulallah.

Seni görmekliğe bin can behadır ya Rasulallah, seni medh etmek Allah’tan atadır ya Rasulallah.

Senin aşkın kamu derde devâdır yâ Rasûlallâh, senin katında hâcetler revâdır yâ Rasûlallâh.

Yüzündür ayet-i sun’-ı ilahi ya Rasulallah, kaşındır ehl-i aşkın kıblegahı ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi senin aşkın bütün dertlere devdır. Çünki senin istediklerin geri çevrilmez.

Reh–i aşkında bî sabr ü şekîbim yâ Resûlallâh, seni her kim severse ben rakîbim yâ Resûlallâh.

Senin şevkınla süret buldu hilkat ya Rasulallah, semaya tal’atından geldi satvet ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi yaratılış senin özleminle suret buldu ve semalara senin nurundan bir heybet yansıdı.

Hakayık ilminin sen mahremisin ya Resulallah, vücudun zahmının sen merhemisin ya Resulallah.

Ey Allah’ın elçisi sen hakikatler ilminin mahremisin, bu yüzden varlık aleminin yaralarının merhemisin.

Gönül hün oldu şevkından boyandım ya Rasulallah, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Rasulallah.

Ey Allah’ın elçisi gönüllerin senin derdinle yanması bir saadettir, çünkü şu alemde yegane hakikat sensin.

Ey Allah’ın elçisi senin hasretinle gönlüme kan oturdu, artık cemalini (rüyada olsun) göstererek beni sevindir, çünki yanıyorum, yanıyorum.

Ey Allah’ın elçisi gönüller senin aşkınla inleyen birer tutkundur, o halde yolunda başım ve canım feda olsun.

Ey Allah’ın elçisi Nebilerin önderi olmak sana yaraşır çünkü sen hacet sahiplerini hacetlerine kavuşturacak olan kişisin.

Ey Allah’ın elçisi aşkının yolunda o derece sabırsız ve tahammülsüzüm ki, seni her kim severse kendime onu rakip görüyorum.

Hz. Muhammed Hadisleri (40 Hadis)

1- Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. (Buhârî, İ lm, 12; Müslim, Cihâd, 6.)

2- İslâm, güzel ahlâktır. (Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225)

3- İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. (Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)

4- Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. (Tirmizî, Birr, 55)

5- Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. (Tirmizî, İlm, 14.)

6- Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.

7- Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/275; Beyhakî,.)

8- İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. (Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58).

9- Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8.)

10- (Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme. (Tirmizî, Birr, 58.)

11- İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür. (Buhârî, Enbiyâ, 54; EbuDâvûd, Edeb, 6. )

12- (Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi. (Müslim, İ mân, 95 )

13- Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. (Müslim, Îmân, 78; Ebû Dâvûd, Salât, 248.)

14- İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz. (Tirmizî , Fedâilü’l-Cihâd, 12.)

15- Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur. (İbn Mâce, Ahkâm, 17; Muvatta’, Akdıye, 31.)

16- Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz. (Buhârî, Îmân, 7; Müslim, Îmân, 71.)

17- Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter. (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.)

18- İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. (Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.)

19- İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz. (İbn Mâce, Ruhûn, 4 .)

20- Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz. (Tirmizî, Cum’a, 80.)

21- Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır. (Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103, 104.)

22- ( Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Tirmizî, Birr, 36.)

23- Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. (Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.)

24- Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir. (Tirmizî, Birr, 3.)

25- Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. (İbn Mâce, Dua, 11.)

26- Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. (Tirmizî, Birr, 33.)

27- Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “ Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur. (Buhârî, Talâk, 25, Edeb, 24; Müslim, Zühd, 42.)

28- Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66)

29- Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. (Tirmizî, Radâ’, 11; ‹bn Mâce, Nikâh, 50. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.)

30- Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben ( Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. (Buhârî, Edeb, 28; Müslim, Birr, 140, 141)

31- Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Buhârî, Edeb, 57, 58.)

32- (İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu. (Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144)

33- Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun. (Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75)

34- Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden yada affedilmedikçe) cennete giremezler. (Müslim, Îmân, 168; Tirmizî, Birr, 79.)

35- Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir. (Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41; Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78)

36- Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. (Tirmizî, Kıyâme, 49; İbn Mâce, Zühd, 30.)

37- İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107.)

38- Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur (Müslim, Zühd, 64; Dârim”, Rikâk, 61.)

39- Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır. (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

40- Bizi aldatan bizden değildir. (Müslim, Îmân, 164.)

Yorum yapın