Lokman Hekim Sözleri


Ölümsüzlüğün sırrını bulduğu rivayet edilen Lokman Hekim için hazırladığımız sayfamızda birbirinden anlamlı ve altın değerinde Lokman Hekim sözlerini sayfamızda derledik.

En Güzel Lokman Hekim Sözleri

Alçak adama borçlanma.

Cömertliği adet et.

Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster.

Misafire iş buyurma…

Ömrün boyunca Allah’a ihlas ile yönel ve ona güven.

Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı.

Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.

Balta bedeni, acı söz canı yaralar.

Az yemeyi, az uykuyu, az konuşmayı kendine adet et.

Kendini kadınlar gibi süsleme!

Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme.

Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.

Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle.

Tevazudan ayrılma (Alçak gönüllü ol)

Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır.

Sağa sola bakma daima önüne bak.

Malını dosta düşmana teşhir etme (gösteriş yapma).

Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı.

Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun.

Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma.

Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme.

Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme.

Akrabalarınla ilişkilerini kesme,onlara yakınlık göster.

Doğru konuş fakat sert olmasın.

Ömrün boyunca Allah’a ihlas ile yönel ve ona güven.

Şüphe seni kimse ile dost etmez.

Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.

Sorulmadan hiçbir şeye karışma.

İyilikte dost düşman ayırma.

Kendini kadınlar gibi süsleme.

Kendi ekmeğini başkaların sofrasında yeme.

Şükür nimeti bereketlendirir.

İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.

Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme.

İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma.

Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.

İki şeyi asla unutma: Allah’ı ve ölümü. İki şeyi de unut: Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden.

“Oğulcağızım! Allah’a şirk koşma çünkü şirk elbette çok büyük bir zulümdür.

Bir cemaatta bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır çünkü dil insanı ipe götürür.

Elde edilen hikmeti sözler, balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler; yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye inerler bunlar, çekillen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır.

Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, Kapı pencereden sakın çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin…

İnsanın vefakar malı ahiret için biriktirdiğidir EI için toplanan ,miras bırakılan lakin ahirette hesabı verilen mal vefakar mal değildir.

İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, Müdaafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.

Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut Amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış.

Küçüğünü hor görme; küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur…

Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut Onlardan teşekkür bekleme Mükafatı Allah’tan bekle Emellerini O’nun ihsanına bağla…

Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut, etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.

Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun.

Lokman Hekim’in Öğütleri

1- Konuşurken üslubuna dikkat et!

Konuşmasında nazik ifadeler kullanan Lokman “Yavrucuğum”, “oğulcuğum” diye hitap ediyor. Böylece muhatabına değer verdiğini ifade etmiş oluyor. Ardından söyleyeceği şeyleri önem sırasına göre sıralıyor.

2- Allah’a ortak koşma!

“Hani Lokman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman 31/13)

Lokman’ın oğlundan ilk isteği yaratılış gayesine uygun olarak Rabbi ile kuracağı ilişkinin doğru olmasıdır. Bunun ilk şartı da tevhidi bir inanca sahip olmaktır. Allah birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Her bir kuldan beklenen de budur. O’nu birlemek ve şirkten uzak kalmak. Ayette emredilmiştir

3- Anne ve Babana İyi Davran!

“İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.” (Lokman 31/14).

Ayette anne ve babaya teşekkür etmesi insanoğluna emredilmiştir. Özellikle de annenin yaşamış olduğu zorluklara dikkat çekilmiş ve anne ikinci kez ve bağımsız olarak tekrar zikredilmiştir. “Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.” (lokman 31/15). Kişi anne babasına karşı onların inancı ne olursa olsun saygı göstermek, hürmet etmek ve müteşekkir olmak zorundadır. Lakin anne baba kişiyi Allah’a isyana teşvik söz konusu olursa Allah’ın kesin emri itaatsizliktir.

‘Allah hiçbir şeyi unutmaz’

4- Ne yaptıklarını, ne de Allah’ın kudretini küçük görme!

(Lokman, öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (Lokman 31/16). İnsan için amaçsız ve şuursuzca söylemiş söz ve fiiller olabilir. Lakin bu Allah için söz konusu olamaz. O hiçbir şeyi unutmaz. Hiç bir iyilik veya kötülük O’na gizli kalmaz. Allah (cc) zerre miktar hayrı da zerre miktar şerri de hesap anında ortaya koyacaktır. O’nun için gizli veya açık yapılan fiil yoktur.

5- Namazı Dosdoğru Kıl, İyiliği Emret, Kötülükten Alıkoy ve Sabırlı Ol!

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. (Lokman 31/17).

İslam’ın en önemli ibadeti olan namaz kişide kulluk bilincini inşa eder ve ona ölüm gelinceye kadar da kişiyi istikamet üzere tutar. Lokman (as) bize şöyle nasihat ediyor: Kötülüğü terkedin ve iyilikte yarışın ve yardımlaşın! İyilikte sebat gösterin. Kötülüklere engel olun. Bu sırada mutlaka zorluklarla karşı karşıya kalacaksınız ama sabırlı olun.

‘Allah kibirliyi sevmez’

6- İnsanlardan Yüz Çevirme, Böbürlenme, Kibirlenme ve Övünme!

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.” (Lokman 31/18). İnsanlardan yüz çevirme. Aksine insanların içerisinde ve onların seviyesinde ol! Ayaklarını yere vurarak yeri delemeyeceğini bilen, alnını göğe çevirerek de göğe ulaşamayacağının bilincinde olan mümin kul tüm işlerinde itidal üzeredir. Ne başkalarından övgü bekle. Ne de kendini öv. Unutma ki Allah ne kibirlileri ne de övünenleri sevmez!

7- Tabii Ol ve Sesini de Alçalt!

“Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir!” (Lokman 31/19) Fazilet sahibi ol! Söz söylerken de sakin ve mutedil ifadeler ve ses tonu ile söyle. Unutma ki bağırarak hakikati ulaştıramazsın. Aksine tiksindirici ve çirkin olursun.

Lokman hekim’e sormuşlar “bu dünyada ne öğrendin?”

1- Namazda kalbime sahip olmayı öğrendim.

2- Misafirlikte gözüme sahip olmayı öğrendim.

3- Yemekte elime sahip olmayı öğrendim.

4- Cemiyette dilime sahip olmayı öğrendim.

5- Yaptığım iyiliği unutmayı öğrendim.

6- Bana yapılan kötülüğü unutmayı öğrendim.

7- Allah’ın kudret ve kuvvet sahibi olduğunu öğrendim.

8- Ölümün hak olduğunu öğrendim.

Yorum yapın