Yemek Duası


Sıcacık yuvanızda aileniz ile yenilen yemeğin ardından sofra duası yapmak ne kadar güzel olurdu değil mi? Düşünceniz bu şekilde ise sayfamızı sonuna kadar incelemelisiniz.

Kısa Yemek Duaları

Kısa kısa hazırladığımız yemek-sofra duaları ile Ramazan Ayın’da sizlerde en güzel ve anlamlı yemek duasını yapabileceksiniz. Yine aynı şekilde sayfamızda Peygamber Efendimizin yapmış olduğu sofra-yemek duasınada yer verilmiştir.

Yemek Duası

Allahümme bariklena fima rezagna vegına azabennari bismillah

Bizlere rızık olarak verdiğin şeyleri bereketli eyle ve bizi cehennem narından (azabından) muhafaza eyle.

Yemek Duası 2

“Eûzübillahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahim.

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimin, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâRasûlallâh.

Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizlere iki cihanda güzellikler ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru Rabbim.

Yemek Duası 3

“Allâhümme zid ve lâ tenkus, bir-hurmeti seyyidil mürselîn, velhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

Allahım! Peygamberlerin Efendisi hürmetine soframızın bereketini ziyade eyle .”

Yemek Duası Video

Yeyin için lakin israf etmeyin. Zira Allah israf edenleri sevmez. (Araf 31)

Ya ilahena bizi temiz helal rızık ile rızıklandır ve bizi salih hayırlı işlerde çalıştır.

Ya ilahi bizi cennet nimetlerinden yedir. bize kevser havuzundan içir. Bizi Resulun’e (sav) cennette komşu eyle.

Ey ikram edenlerin en keremlisi en merhamet edenler en merhametlisi bizi cennette cemalini görmeyle şereflendir.

Hamd Allah’a mahsustur. Hamd bizi yediren içiren ve müslümanlardan eden Allah’a mahsustur. Allah’ın rahmeti ve bereketi bu sofranın sahibine yiyenlerin ve hizmet edenlerin üzerine olsun. Gerek hayatta bulunan gerekse vefat etmiş bulunan bütün mümin ve mümünelerin, müslim ve müslimelerin üzerine olsun.

Sofra Duaları Türkçe

Ya Rabbi! bu nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi ve Sana daima kulluk edebilmeyi bizlere nasip eyle!

“Ya Rabbi! Bize ihsan ettiğin her nimetten dolayı sana şükrediyoruz. Bizi her daim şükredenlerden yap ve nankörlerden eyleme!

Ey Rabbimiz! Bizler bu sofrada tattırdığın, yedirdiğin nimetlerin daha güzellerini ebedi cennetinde de tattırmayı ve yedirmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! senden; sağlık, afiyet ve ahlakın en güzelini isteriz, işlerimizde suhulet (kolaylık), kalplerimize genişlik, sofralarımıza bereket ihsan et. El-Fatiha

Ya Rabbi! rızıkımızı ve nimetimizi veren sensin! Senin kapına gelenleri boş çevirmezsin. Biz ise aciz kullarınız, bizler senin ikram ve ihsanına muhtacız. Sen bizlere dünyada ve ahirette en güzel nimetler ihsan eyle!

Ya Rabbi! sen bizleri yokken var ettin, bizleri yedirip-içirdin sana hadsiz hamdolsun, Hem sevgili peygamberimize (s.a.v) salat ve selam olsun. Rahmetin ve merhametin bütün mümin kardeşlerimizin üzerine olsun.

Ya Rabbi! Bu yemek sofranın hazırlanmasında emeği geçenlerden razı ol, kazançlarına bereket ve onlara sağlık huzur ve mutluluk ihsan et! Hem ailelerinden ahirete göç edenlere ve tüm ehli imana merhamet eyle! Amin ve selâmün alel-mürselîn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîn

Yemek Duası Arapça ve Türkçe

Çocuklar için Yemek Duası

O zaman biz Müslümanlar yemekte mutlaka besmele çekelim yemek yedikten sonra da sofra duası yaparak şükredelim. Allah bu duaları yapanlardan eylesin bizi inşallah…

Elhamdülillah elhamdülillah bizlere bu nimeti veren ALLAH, Peygamberimiz Resulullah, Her yemekte derim BİSMİLLAH, Artsın eksilmesin, Taşsın dökülmesin, Hep afiyetle yensin, Geçmişlerin ruhu için, kalanlara selamet için ve bir de ALLAH rızası için El-Fatiha

Peygamber Efendimizin Yemek Duası Arapça Okunuşu

Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn
Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.
El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin

Peygamber Efendimizin Yemek Duası Anlamı

“Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh’a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et’ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et’ime 16 )
“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Etime 54.;Ebû Dâvûd, Etime 52 (3849); İbni Mâce, Et’ime 16)
“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh’a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur” dedi.” (Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da’avât 55; İbnu Mâce, Et’ime 16)

Artsın Eksilmesin Taşsın Dökülmesin Yemek Duası

Sofra nur, hane mamur, kaza bela geri dur. Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin, Allah bereket versin. Ya rabbi. Çalışıp para kazananlara, pişirenlere yiyenlere, sana şükür diyenlere, fakirlere verenlere, vatanını, dinini sevenlere, hastalık yoksulluk gösterme Allah’ım. Kalan ömrümüzü, Geçen ömrümüzden, hayırlı kıl ya rabbi. Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, anamı, babamı, nenemi, dedemi, kardeşlerimi ve bütün Müslümanları bağışla ya rabbi.

Âmin Ve Selâmün Alel-Mürselîn Vel-Hamdü Lillâhi Rabbil-Âlemînel. El-Fatiha

Yorum yapın