Hacı Bektaşi Veli Sözleri


Mayası ilim ve bilim ile yoğrulan Hacı Bektaşi Veli sözlerini, deyişlerini ve kısa şiirlerini derledik. Ayrıca resimli şekilde Hacı Bektaşi Veli sözlerini yine sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca incelemenizi istediğimiz Tuncel Kurtiz sözleri sayfamızada göz atmanızı öneriyoruz.

Hacı Bektaşi Veli’nin Ders Verici Sözleri

Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.

Çalışan insan kötülük düşünmez.

Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir.

Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Allah ile gönül arasında perde yoktur.

Ara, bul.

En yüce servet, ilimdir.

Abdal, Hakk’a hayran olandır.

Araştırma, açık bir sınavdır.

Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.

Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.

Ariflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.

Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.

Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.

Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.

Cennet için ibadet geçersizdir.

Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.

Daima iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.

Dil mızraktan, daha derin yaralar.

Hacı Bektaşı Veli Sözleri Hoşgörü

Hacı Bektaşi Veli Sözleri ve Şiirleri

Murada ermek, sabır iledir.

Doğruluk dost kapısıdır.

Her ne arar isen, kendinde ara.

Göze nur gönülden gelir.

Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu

Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.

Eline, diline, beline sahip ol.

En büyük keramet çalışmaktır.

Hak güneşten daha zahirdir.

Hamı pişiremezsen bari pişmişi ham etme.

Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

Hükümdar (idareci), ancak adaleti ile başarılı olur.

İbadetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.

İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

İlim beşikte başlar, mezarda biter.

İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.

İnsanın kemali, ahlâk güzelliğidir.

İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.

İnsanın gerçek güzeIIiği, sözünün güzeIIiğidir.

Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

Alevi Bektaşi Sözleri

Hakk’a erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.

Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.

Hakikatin ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.

Kanaatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.

Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir.

Edep elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.

Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.

Kibrin aslı şeytan, tevazuunun aslı Rahman’dır.

Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

Nebiler, Veliler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.

Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.

Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.

Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.

Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebisizlik, hıyanet Hakk’ı inkâr eder.

İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.

İslâm’ın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.

Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın.

Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.

Hacı Bektaş Veli Şiirleri

Hararet nârda’dır sac’da değildir
Kerâmet sendedir tâc’da değildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudüs’te Mekke’de Hâc’da değildir

Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma
Gerçek erenlerin sözünden çıkma
Eğer insan isen ölmezsin korkma
Âşığı kurt yemez uc’da değildir

Gönül kâbesine girmesin hülya
Nefsine hakim ol düşme bed hûya
Kirleri arıtan baksana suya
Hep yüzü yerlerde buc’da değildir

Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,
Her nefeste aşk ile yaratanı anarız.
Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,
Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.
Edep, erkâna bağlıdır, ayağımız başımız,
Güllerden koku almıştır, toprağımız taşımız.
Soframızda bulunan, lokmalar hep helâldir,
Yiyenlere nur olur, ekmeğimiz aşımız.

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,
Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde

Hakk’a talip olan kişi, başka murat isteme,
Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme.
Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer,
Eğer bizi buldun ise, başka murat isteme.

Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.
Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,
Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda.

Yorum yapın