Tövbe Sözleri


Bugün sayfamızda tövbe ile ilgili sözleri detaylı bir şekilde derledik. Tövbe ile ilgili ayetleri ve Mevlana’nın tövbe ile ilgili sözleri resimli şekilde sayfamızda bulabilirsiniz.

Tövbe İle İlgili Sözler

Kimseyi kınama! Günahından haberin olabilir ama tövbesinden haberin olmaz!

Pişmanlık duymak, bir çeşit tövbedir. Hz. Muhammed

Düne tövbe, bugüne secde, yarına dua yakışır.

Bizim tövbe ettiklerimiz milletin duası olmuş.

En iyi silgi tevbedir. Samimiyse leke bırakmaz!

Tövbe de günah kadar, yapmacıksız olmalıdır. Ali Suad

Gel be, gel işte. Küfrüm tövbeme karışsın, aklım fikrime.

Senin ruhun benim ruhumun önünde diz çöküp tövbe eder!

Ey iman edenler. Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. Tahrim

O kadar günahı bir tevbeye sığdıran Rabbimiz var elhamdulillah.

Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur. Hz. Ömer

Günahtan tövbe eden, günah işlemeyen kimse gibidir. İmam Ali Rıza

Yayılmış olan günahın, Tövbesini de yaymak lâzımdır. İmam-ı Rabbani

Tövbe ile ilgili sözler resimli

Günahından tevbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibidir. Hadis-i Şerif

Küfür şeytana mahsustur, tövbe insana. Aşk kadına yakışır, sevmek adama.

Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hz. Ömer

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun.

Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı ise tövbe edenlerdir. Timrizi, Kıyamet 49

Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tövbeyi bekleyin. Hz. Muhammed

Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun.

Tövbe etmek peygamber mesleğidir. Çünkü ilk tövbe eden, Baba Adem aleyhisselam’dır. Gavs-ı Sani

Kuru kuruya Allah’ım seni seviyorum, demek yetmez. Tövbe gerek, dua gerek, namaz gerek, aşk gerek.

Günah mı işledin, hemen tevbe et. Unutma, insan suya düştüğü için değil, sudan çıkamadığı için boğulur.

Karanlık çöktüyse gönül şehrine; kalk v ışıkları yak. Unutma, Tövbe edene fatura kesmeyecek bir Rabb’in var.

Kendisine mağfiret dilemek (hasleti) verilen, bağışlanmaktan mahrum kalmaz. Şükretmek (hasleti) verilen, nimetin çoğalmasından mahrum olmaz. Tövbe etmek (hasleti) verilen, tövbesinin kabul olunmasından mahrum olmaz. Dua etmek (hali) verilen de icabet edilmekten mahrum olmaz. Hz. Muhammed

Öyle bir dua et ki; Günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın! Şeytandan yaradana sığın ki nefsin seni değil, sen nefsini yakasın.

Gözyaşı Allah içinse eğer, mübârek ve mukaddestir. Gözyaşı pişmanlıktır, gözyaşı tövbedir, gözyaşı gözün niyazıdır, duâsıdır.

Allah affediyor da tövbe eden kulunu, sen kim oluyorsun da affedemem diyorsun. O koca Mevlana da yine gel, demiyor mu? Sen şimdi hangi hakla sakın gelme, diyorsun. Bedirhan Gökçe

Firari saatlerin ardından gelen isyankar sokakların tövbekar evlatlarıyız diye her haksızlığa tahammül edecek halimiz yoktur.

Kim işlediği bir günahı hatırlar, ondan dolayı kalbi acı duyarsa, Ümm´ul-Kitab´da (Levh-i Mahfûz) o günah silinmiş olur. Abdullah B. Ömer

Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Furkan Suresi-70

Tevbe’den maksat günahı bilip yapmamaktır. Amel-i salihte bulunmaktan maksat, kendini beğenmemektir. Şükürden maksat, aczini itiraf edip kulluğu bilmektir. Hz. Ömer

Ey nefsim, sonra tevbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsan, çlüm daha önce gelebilir. Pişman olur kalırsın. Yarın tövbe etmeyi, bugün tevbe etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. İmam Gazali

Senin beni unutma ihtimalini hatırlayıp çıldırıyorum bazı günler ve bazı geceler yüzünü eskisi gibi hayal edemeyeceğimden korkup kahroluyorum. Sonra tövbeler ediyorum. Seni unutma ihtimalini düşündüğüm için. İskender Pala

Tövbe İle İlgili Ayetler

Ancak bundan sonra tevbe edenler, ‘salih olarak davrananlar’ başka. Çünkü Allah, gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. (Al-i İmran Suresi, 89. ayet)

Allah, tevbe edenleri ve temizlenenleri sever. Bakara/222. Ayet

Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah’a döner. Furkan Suresi, 71. ayet

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tevbe edin. Gerçekten benim Rabbim, esirgeyendir, sevendir.” Hud Suresi, 90. ayet

Bunun ardından Allah, dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Tevbe Suresi, 27. ayet

Allah, tevbelerinizi kabul etmek ister; şehvetleri ardınca gidenler ise, sizin büyük bir sapma ile sapmanızı isterler. (Nisa Suresi 27. Ayet)

Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin. (Bakara, 128)

Derken Adem, Rabbinden (birtakım) kelimeler aldı. Bunun üzerine (Allah da) tevbesini kabul etti. Şüphesiz O, tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. (Bakara, 37)

Eğer onlar tevbe edip namazı kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Tevbe Suresi, 11. ayet

Ve kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi, 15. ayet

Kötülük işleyip bunun ardından tevbe edenler ve iman edenler; hiç şüphesiz Rabbin, bundan (tevbeden) sonra elbette bağışlayandır, esirgeyendir. (Araf Suresi 153. Ayet)

Hz. Ali’nin Tövbe İle İlgili Sözleri

Tövbeden daha büyük şefaatçi yoktur. Hz. Ali

Allah, herhangi bir kuluna Tövbe etmeyi ilham etmişse, ona azap etmemeyi murat etmiştir. Hz. Ali

Mevlana’nın Tövbe İle İlgili Sözleri

Davet et, hayret et, af et, tövbe et ama ihanet etme! Mevlana

Ahdi ve tövbeyi bozmak, sonunda insanı lanete uğratır.

Ey haberi haber verenden habersiz. Senin tövben günahından beterdir.

Ah kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme. Mevlana

Ey haberi haber verenden habersiz. Senin tövben günahından beterdir. Mevlana

Kederlendinse, kalbinde gam hissettinse, tevbe, istiğfar et, Allah’tan bağışlanma dile. Çünkü gam, Allah’ın izni ile gelir, yaptığı işi Allah’ın emri ile yapar.

Tövbesiz ömür, baştanbaşa can çekişmekten ibarettir, insanı yaşayan ölü hâline sokan ölüm ise Allah’tan gafil olmaktır.

Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle, nemli gözlerle tövbe et! Zira papatyalar güneşli v ıslak yerlerde açarlar. Mevlana

Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir. Mevlana

Ah kardeş, keskin kılıcın üzerine atılmadasın, tövbe ve kulluk kalkanını almadan gitme. Mevlana

Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle, nemli gözlerle tövbe et! Zira papatyalar güneşli v ıslak yerlerde açarlar. Mevlana

Bir adam, günahta ısrar eder, kötülüğü kendine sanat edinir, düşünce gözüne toprak saçarsa, artık tevbe etmeyi bile aklına getirmez; o suç gönlüne tatlı gelir. Böyle böyle nihayet dinsiz olur gider. O pişman oluş, o “Ya Rabbi” deyiş ondan zail olur, gönül aynasının yüzünü beş kat pas örter. Paslar demirini yemeğe, gevherini yok etmeğe başlar.

Tövbe İstiğfar Duası Okunuşu;

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe’l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve’l-hayyü’l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü’t – tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidayete lena, innehu, hüve’t-tevvabü’r-rahim

Tövbe İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı;

Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.

Yorum yapın