Namaz Sözleri


Namaz ile ilgili kısa sözleri, Namaz ile ilgili ibretlik sözleri ve Namaza başlatan harika sözleri tek sayfa altında topladık. Ayrıca Namazla ilgili hadisleri ve ayetleride yine bu sayfa altında bulabilirsiniz.

Namaz İle İlgili İbret Sözleri

Dünyadaki insanı zaman iğnesiyle her gün beş yerinden ahirete diken bir gökseI dikiştir namaz.

KaIk namaz kıI, namaz elbette şifadır. İ.Ahmed

Bir namazın suretinin şartı, suyla temizliktir; namazın ruhunun şartı ise ruhi temizliktir. Mevlâna

Namaz kıIdığında bir daha namaz kıImayacakmışsın gibi kıI. Hz. Ubbâde

İbadet, bir kuş oIsaydı, onun kanatları namaz iIen oruç olurdu. Yahya bin Muâz

Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır. Hz.Ubbâde

Namazda, ruhun ve kaIbin ve akIın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değiIdir. Said Nursî

NamazsızIık, imansızIığa, oda sürükIer. AIi Tayyar

Dünya ve ahreti çok seven adam! İman et, namaz kıI, kurtuI vesselâm. Ahmet Tevfik Paksu

Her vakte bir bahane buIur bi-namaz oIan. Yazıcı Raşid

Namazın kısaItıIması, AIIah’ın sizIere yaptığı bir sadakadır. Rabbinizin sadakasını kabuI edin. Hz.Muhammed

Namaz, imanın aIâmeti, vücudun seIâmetidir. AIi Tayyar

Namaz, kötü huyIarı yenememişse, o namaz merduttur. AIi Tayyar

En güzel namaz sözleri

Kabrini, gece karanIıkIarında namaz kıImak suretiyIe nurIandır Hz. AIi

Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl. Hz. AIi

Cennetin anahtarı namazdır. Darimi

Namaz kıIanın rahattır canı, devamIı parlar anın imanı. Muhammed AItun

En faziletli ameI, vaktinde kılınan namazdır. Ebu Davud

Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kıIan, Cennete gider. Hâkim

Sabah namazını kıIan kimse, Allah’ın himayesinde olur. Hz. Ebubekir

Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizIer ve gönüIe gayb kapısı açar. İmam-ı GazâIi

Namazda, ruhun ve kalbin ve akIın büyük bir rahatı vardır. Yahya bin Muâz

Bir farzı vaktinde yapmak, halis niyetIe bin sene nafiIe ibadetten iyidir. İmam GazaIi

Namaz kıIanın imanı tamdır, İsIâm için daim cihat yapandır. Muhammed AItun

Namaz, İsIam dini’nin ruhu ve kişiyi İsIam nizamına bağIayan en kuvvetIi bir rabıtadır. A. Rıza Demircan

Sabah Namazı İle İlgili Sözler, Sabah Namazı Sözleri

Sabahın körü ile sabahın nuru arasında dört rekatlık ince bir çizgi vardır.

Sabah namazı günün gidişatını belirler.

Sabah Namazı Sözleri

Sabah namazı demek; affedilmen için hala bir ümit var demektir.

Sabah namazı tatlılığı diye bir şey var; kılan bilir!

Cennete giden yolculukta bende varım demenin adıdır; sabah namazı.

En iyi uyku, sabah namazı ile bölünen uykudur.

Allah sizi sabah namazı kaçırılmayan mekanlarda yaşatsın. Amin.

Sabah namazı, uykunun zekatıdır. Mustafa Dolunay

Kalk hadi, namaz kıl! Bütün şehir uyurken, sen Rabbin’le baş başa kal!

Dünya sizin olsun. Bana sabah namazını verin.

Günün ilk imtihanı sabah namazı, ya kaybedersin ya da kazanırsın.

En tatlı sabahlar, sabah namazıyla başlar. Hayırlı sabahlar.

Sen aşkı, soğuk su ile abdest alıp, sabah namazına kalkan gençlere sor.

Sizi sabah namazına kaldıracağına söz veren biriyle evlenin.

Sabah namazının fakiri olduktan sonra neyin zengini olabilir ki insan!

Sen sabah namazını beklersen, O da seni mahşerde bekler.

Meleklerin seyrettiği bir namaz kılmak isterseniz, sabah namazını kaçırmayın.

Resimli namaz sözleri

Sabah namazı huzurdur. Huzura ulaşanlara selam olsun.

Rabbim ömrümüzün her gününe sabah namazı ile başlamayı nasip etsin.

Güneş doğmadan ışığa kavuşmaktır, sabah namazı.

Rabbim, seni uykumdan çok seviyorum, demektir sabah namazı!

Sabah namazı için pencereleri ışıldayan evler candır.

Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesindedir. Hz. Muhammed

Teslimiyet ve aşkın en güzel saatidir sabah namazı.

Günün en karanlık anında, aydınlığın müjdecisidir sabah namazı.

Sabah namazını ertelersen, huzuru kaybedersin.

Güneş doğmadan ışığa kavuşmaktır, sabah namazı.

Sabah namazı tüm insanlığa okunur, şeytanı yenen kılar.

Sevmek fedakarlıksa, ben kaldırırım seni sabah namazına.

Cennete geç kalmamak için Sabah Namazına alarm kurunuz!

Hz. Muhammed Namaz Sözleri

Ey Fatıma! Sana yemin ederim ki, Peygamber kızı da olsan; Namaz kalmadıkça Cennet’e giremezsin. Hz. Muhammed

Resimli namaz sözleri

Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu;  “Allahu Teâlâ’nın bir kula iki rek’at namaz kılması için tevfik vermesinden daha üstün bir şey yoktur. Kul namazla meşgul olduğu sürece başı üzerine iyilikler ve hayırlar saçılır.”  (Müsned)

Hz. Muhammed  (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Resulullah (s.a.v) bir gün ashabına: “İlâhî! Aramızdan kimseyi şaki ve mahrum eyleme.” diye dua ediniz dedi ve sonra: “Şaki ve mahrum kimdir bilir misiniz?” diye sordu. Sahabeler: “Kimdir ya Resulallah?” dediler. Efendimiz (s.a.v.): “Namaz kılmayan!” buyurdu.

Namaz İle İlgili Hadisler

İbni Mes’ud radıyallahu anh  şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:

– Hangi ameller daha faziletlidir? diye sordum.

 – Vaktinde kılınan namaz” buyurdu.

– Sonra hangisi? dedim.

– “Ana babaya iyilik etmek” cevabını verdi.

– Daha sonra hangisidir? diye sordum.

– “Allah yolunda cihâd etmektir” buyurdular. (Buhârî, Mevâkît 5, Mevâkît 5, Cihâd 1, Edeb 1, Tevhîd 48)


Osman İbni Affân radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittiğini söyledi:

“Bir müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşû içinde ve rükûunu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz önceki günahlarına keffâret olur. Bu her zaman böyledir.” (Müslim, Tahâret 7)


Namaz ile ilgili sözler

Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh  şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

“Bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa, şeytan onları kuşatıp yener. Şu halde cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer” buyururken işittim. (Ebû Dâvûd, Salât 46)


Cündüb İbni Süfyân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.” (Müslim, Mesâcid 261-262)


Büreyde radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bizimle onlar (münafıklıklar) arasındaki ayırıcı temel unsur namazdır. Namazı terkeden kimse küfre düşer.” (Tirmizî, Îmân 9)


Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında idik. Dolunay halindeki aya bakarak şöyle buyurdu:

“Siz şu ayı güçlük çekmeden gördüğünüz gibi, Rabbinizi de açıkça göreceksiniz. Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları kaçırmamak elinizden geliyorsa, kesinlikle kaçırmayıp kılınız.”

Buhârî’nin bir rivayetinde: “Resûl-i Ekrem, ayın on dördüncü gecesi aya bakmıştı” denilmektedir. (Buhârî, Mevâkît 16)


İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” (Buhârî, Ezân 30)

Namaz İle İlgili Ayetler

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resûle itaat edin ki size merhamet edilsin. (Nûr Sûresi 56)

Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. (Mü’minûn Sûresi 2)

Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. (Mü’minûn Sûresi 9)

Allah, hak ve adâletle hükmeder. Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. (Mü’min Sûresi 20)

Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. (Lokmân Sûresi 4)

Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. (Lokmân Sûresi 17)

Fakat tövbe edip, namazı kılar ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. (Tevbe Sûresi 11)

Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. (Tevbe Sûresi 18)

Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah’ı ve Resûlünü inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. (Tevbe Sûresi 54)

Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resûlünü inkâr ettiler ve fasık olarak öldüler.  (Tevbe Sûresi 84)

Kitab’a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz. (A’râf Sûresi 170)

Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. (Enfâl Sûresi 3)

Bir de, bize, “Namazı dosdoğru kılın ve Allah’a karşı gelmekten sakının” diye emrolundu. O, huzurunda toplanacağınız Allah’tır. (En’âm Sûresi 72)

Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En’âm Sûresi 162)

Yorum yapın